Om Inclusion Academy

Boken utgiven av Inclusion Academy på Ergin Özdemirs förlag. Inclusion Academy är konsultnätverk som vill öka medvetenheten, kunskaperna och lärdomarna av inkluderingsarbete. Vi tror på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lärande. Visionen är att samla ihop den bästa kompetensen inom mångfalds- och inkluderingsfrågor och erbjuda företag och organsationer kunskap och stöd i deras inkluderingsarbete.

Inom Inclusion Academy tänker vi att medvetenhet, kunskaper och erfarenheter är viktiga faktorer för lyckat inkluderingsarbete som kan delas av vara kunder direkt mellan varandra, inte bara från våra experter och konsulter till kunderna. Våra kunder är mycket kompetenta och vi lär oss lika mycket av dem som de av oss.

Därför initierade Charlotte Signahl och Ergin Özdemir ett nätverk och gav det namnet "Inclusion Academy".

Läs mer på Inclusion Academys webbplats, www.inclusionacademy.se

Inclusion Academy